Individuell EQ-terapi

Du er født perfekt inn i denne verden. Men gjennom ulike negative erfaringer har du blitt lurt til å tro noe annet. I terapien vil jeg legge til rette for at du kan bearbeide og bli kvitt ubearbeidet bagasje, som står i veien for at du kan skape ditt optimale liv.

Den måten du ble møtt på av dine omsorgspersoner frem til du var 6-7 år gammel, vil i stor grad prege måten du møter deg selv (og andre) på i ditt voksne liv. 

Våre grunnleggende mønstre og tilgang til alle følelser formes gjennom våre møter med våre nærmeste omsorgspersoner. 

Vi er svært mange som har kjent på følelsen av å ikke være bra nok, og dette preger oss ofte resten av livet.  Grunnen til det, er at valgene vi gjør, er i samsvar med hva vi synes om oss selv.

Men endring er mulig! EQ-terapien handler om å endre negative mønstre og rydde opp i sekken med ubearbeidede følelser slik at du ser din egen verdi og tør å være mer ærlig om hvem du er. Dette kan bidra til at du styrker din selvfølelse og tar deg selv på alvor.

Til meg er du velkommen som du er,

med alle dine følelser og tanker.

Som EQ-terapeut arbeider jeg med utgangspunkt i menneskesynet: "Alle gjør så godt de kan, til enhver tid, ut fra sine forutsetninger."  

"EQ-terapien tar utgangspunkt i at vanskelige følelser som du har i dag, kan ha oppstått første gang i din barndom. I nært samspill med meg som EQ-terapeut vil du få hjelp og støtte til å kjenne etter hvordan akkurat disse følelsene gir seg til uttrykk i kroppen din. Du inviteres inn til å se og oppleve hvordan relasjonen du har til deg selv og andre i dag, kan henge sammen med slike barndomsopplevelser. Sammen går vi inn i følelsene og du får mulighet til å leve ut disse. Du er aldri alene, jeg vil hele tiden være tett og nær for å skape et rom av trygghet rundt deg."

I selve terapien vil jeg be deg lukke øynene og la øynene være lukket gjennom hele terapien. På denne måten blir det lettere å søke inn til deg selv og få kontakt med følelsene dine enn om du sitter med åpne øyne og lett forblir i den logiske hjernehalvdelen. Jeg vil støtte deg og skape rom for deg og dine følelser, og du vil oppleve at kroppen din finner de minnebildene du trenger, og er klar for å se nærmere på. Du får god tid tiden til å kjenne innover og du skal ikke prestere noe som helst, bare la kroppen og følelsene vise vei.

 

Om du opplever det som støttende holder jeg deg gjerne på overarmen og øvre del av ryggen så lenge du sitter med øynene igjen, men dette er helt opp til deg og hva du er komfortabel med, og her er det viktig at du er ærlig med deg selv og meg som terapeut. Grunnen til at jeg ønsker å holde på deg er at det ved berøring aktiveres et hormon som heter oksytocin som virker beroligende.Når du skal gå inn å bearbeide egen historie og se på vonde opplevelser der du kanskje følte deg helt alene, kan det være mye omsorg og støtte i å bli holdt, og på en måte passet på, av meg som terapaut. 

Om du nå tenker at du ikke er så flink til å se for deg ting, og at dette derfor ikke passer for deg, da kan du ta det helt med ro, kroppen din finner de minnebildene du er klar for å se på. Jeg gir deg den tiden du trenger til å kjenne innover og få tak i følelser og minnebilder som banker på.

Følg meg gjerne også på Facebook, der vil du også finne to videoer der Herdis Palsdottir i den ene forteller om hva EQ-terapi er, og i den andre demonstrer hvordan en EQ-terapi kan foregå - i kortversjon. 

Bærum EQ-terapis Facebookside

En stor del av teksten på denne nettsiden er inspirert av, eller hentet direkte fra EQ Institute sine hjemmesider, eqi,no der jeg har min utdannelse fra. Der det er direkte sitat står teksten i anførselstegn.  

Individual EQ-theraphy physical in Sandvika, Bærum, or online
in norwegian or english

If you prefer to have the therapy in english I am happy to do so.