Individuell EQ-terapi

Du er født perfekt inn i denne verden. Men gjennom ulike negative erfaringer har du blitt lurt til å tro noe annet. I terapien vil jeg legge til rette for at du kan bearbeide og bli kvitt ubearbeidet bagasje, som står i veien for at du kan skape ditt optimale liv.

Den måten du ble møtt på av dine omsorgspersoner frem til du var 6-7 år gammel, vil i stor grad prege måten du møter deg selv (og andre) på i ditt voksne liv. 

Våre grunnleggende mønstre og tilgang til alle følelser formes gjennom våre møter med våre nærmeste omsorgspersoner. Svært mange foreldre har selv blitt møtt med betinget kjærlighet, og fører dette videre til sine barn.

Vi er derfor mange som har kjent på følelsen av å ikke være bra nok, og dette preger oss ofte resten av livet.  Grunnen til det, er at valgene vi gjør, er i samsvar med hva vi synes om oss selv.

Men endring er mulig! EQ-terapien handler om å endre negative mønstre og rydde opp i sekken med ubearbeidede følelser slik at du ser din egen verdi og tør å være mer ærlig om hvem du er. Dette kan bidra til at du styrker din selvfølelse og tar deg selv på alvor.

EQ-terapi er en hjertevarm og støttende terapiform. 

Til meg er du velkommen akkurat som du er,

med alle dine følelser og tanker.

Som EQ-terapeut arbeider jeg med utgangspunkt i menneskesynet: "Alle gjør så godt de kan, til enhver tid, ut fra sine forutsetninger."  

"EQ-terapien tar utgangspunkt i at vanskelige følelser som du har i dag, kan ha oppstått første gang i din barndom. I nært samspill med meg som EQ-terapeut vil du få hjelp og støtte til å kjenne etter hvordan akkurat disse følelsene gir seg til uttrykk i kroppen din. Du inviteres inn til å se og oppleve hvordan relasjonen du har til deg selv og andre i dag, kan henge sammen med slike barndomsopplevelser. Sammen går vi inn i følelsene og du får mulighet til å leve ut disse."

Etter en innledende samtale vil jeg be deg lukke øynene og la øynene være lukket gjennom hele terapien. På denne måten blir det lettere å søke inn til deg selv og få kontakt med følelsene dine enn om du sitter med åpne øyne og lett forblir i den logiske hjernehalvdelen. Du er aldri alene, jeg vil støtte deg og skape rom for deg og dine følelser, og du vil oppleve at kroppen din finner de minnebildene du trenger, og er klar for å se nærmere på. Du får god tid tiden til å kjenne innover og du skal ikke prestere noe som helst, bare la kroppen og følelsene vise vei.

 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Følg meg gjerne også på Facebook, der vil du blant annet finne to videoer der Herdis Palsdottir i den ene forteller om hva EQ-terapi er, og i den andre demonstrerer hvordan en EQ-terapi kan foregå - i kortversjon. 

Facebook

Instagram

En del av teksten på denne nettsiden er inspirert av, eller hentet direkte fra EQ Institute sine hjemmesider, eqi,no der jeg har min utdannelse fra. Der det er direkte sitat står teksten i anførselstegn.  

Individual EQ-theraphy physical in Sandvika, Bærum, or online
in norwegian or english

If you prefer to have the therapy in english I am happy to do so.