Ønsker du å få en bedre relasjon til deg selv 
gjennom å styrke selvfølelsen og egenkjærligheten?

  • Sliter du med stress og indre uro, eller kanskje prestasjonsangst, og opplever at du ikke helt strekker til i hverdagen?
  • Har du "bagasje" du vet du burde ta tak i, men ikke orker å se på alene? ​
 
Jeg er utdannet pedagog og EQ-terapeut og har over 20 års erfaring med å arbeide med mennesker. Hos meg trenger du ikke å holde tilbake, du er velkommen med hele deg!

Hva er egentlig EQ?

"EQ står for emosjonell intelligens. EQ viser til menneskers evne til å oppfatte, bruke, forstå og håndtere følelser på en god måte, for seg selv og andre. Ordet relasjonskompetanse er også et dekkende ord for denne evnen til å stå sterkt i relasjon til seg selv og andre. 

Med dette som bakteppe har Herdis Palsdottir, som har hovedfag i spesialpedagogikk fra UiO og familieterapeut fra Kempler Instituttet i Danmark, utviklet EQ-terapi. Denne terapiformen og denne måten å møte andre mennesker på gjør det mulig for mennesker å forstå seg selv bedre, utvikle sin emosjonelle intelligens og med det oppleve økt egenkjærlighet."

EQ-terapi

 

EQ-terapi er utviklet med et mål om å hjelpe deg, som ikke har det så godt med deg selv, til å bearbeide såre og vanskelige erfaringer fra bandoms- og ungdomstiden, eller tidligere i ditt voksne liv. Erfaringsmessig kan slike ubearbeidede vonde opplevelser og traumer ta mye plass og prege ditt eget selvbilde og indre liv. Gjennom å bearbeide disse erfaringene blir det større plass til å leve i nuet, og du vil kunne oppleve mer indre ro og glede i hverdagen. 

"Denne terapiformen går til kjernen av hvilke tanker du har om deg selv og er svært effektiv for å bygge din selvfølelse."

EQ-terapi er en hjertevarm og støttende terapiform. Under den innledende og avsluttende samtalen er du velkommen til å dele hva du ønsker med øynene åpne, i selve terapidelen sitter du med øynene lukket. Dette gjør det lettere for deg å få tak i de fortrengte følelsene og minnebildene. Les mer om EQ-terapi under punktet individuell terapi i hovedmenyen.

 

En stor del av teksten på denne nettsiden er inspirert av, eller hentet direkte fra EQ Institute sine hjemmesider, eqi,no der jeg har min utdannelse fra. Der det er direkte sitat står teksten i anførselstegn.  

Jeg heter Victoria Scheel Haarstad og er klar til å bistå deg i din prosess. Les mer om meg og min historie under fanen Om meg.

Kontaktopplysninger

Adresse:

Bærum EQ-terapi, Sjøholmen

Sandviksveien 130 A,

1365 Blommenholm

Mobil: 924 8 24 24

Mail: eqterapi@gmail.com

www.baerumeqterapi.no

www.sjoholmen.com

Behandlinger

Jeg tilbyr individuell terapi fysisk på fantastisk vakre Sjøholmen, og online

Fysisk hver mandag og torsdag på Sjøholmen, ved Sandvika. Online er jeg fleksibel på dag og tid, ta kontakt så finner vi en tid som passer.