top of page

Er du motivert for å skape en positiv endring
i livet ditt?
 

 

  • Sliter du med stress og indre uro, og opplever at du ikke helt strekker til i hverdagen?​ Kanskje har du ubearbeidet "bagasje" du ikke orker å se på alene? ​
  • Er du langtidssykmeldt og/eller går på AAP, og kjenner at selvfølelsen og troen på egen arbeidsevne har fått seg en alvorlig knekk, samtidig som fremtidsangsten og prestasjonsangsten er oppadgående? 
 
​      - Da vet jeg hvordan du har det, for jeg har vært der selv!

For meg var møte med EQ-terapien helt avgjørende for at jeg skulle reise meg opp igjen i en vanskelig periode i livet. Det at jeg ble møtt med et ikkedømmende menneskesyn og kunne være meg selv helt uten filter i møte med EQ-terapeuten hjalp meg til å våge å dykke ned i egen historie og bearbeide gamle og nye traumer, og gjennfinne troen på at jeg er god nok som jeg er.

 

Jeg har lært å ta meg selv på alvor og har styrket både selvfølelsen og selvtilliten, og om du vil kan jeg hjelpe deg med det samme. 

Dersom du er langtidssykmeldt, på AAP, eller helt eller delvis ufør, så har du allerede begynt på endringsprosessen din.

 

Du har blitt tvunget til å slutte å ta deg sammen, og måttet begynne å ta deg selv på alvor. Antakelig strakk du strikken for langt slik at kroppen din ikke "så" noen annen utvei enn å høylydt tvinge deg til å lytte. Å lytte til hva kroppen og følelsene dine har å fortelle deg, og ta valg ut fra hva som kjennes riktig for deg, er noe av det viktigste du kan gjøre for å få det bedre med deg selv, så du er på vei!

 

Men denne veien kan være både lang og tung å gå alene. Jeg bistår deg gjerne i din prosess.

 

Jeg er utdannet pedagog og EQ-terapeut og har over 20 års erfaring med å arbeide med mennesker. Jeg er opptatt å skape en trygg og god atmosfære der du kan våge å møte og anerkjenne de undertrykte følelsene dine. Hos meg trenger du ikke å holde noe tilbake, du er velkommen med hele ditt følelsesregister!

EQ-terapi

I EQ-terapien jobber vi med å øke selvfølelsen og egenkjærligheten din gjennom at du tillater deg å kjenne på og annerkjenner alle følelser - og deg selv for den du er. Når du bygger en sunn og god relasjon til deg selv vil dette også påvirke din relasjon til andre på en positiv måte.

"EQ-terapien tar utgangspunkt i at vanskelige følelser som du har i dag, kan ha oppstått første gang i din barndom. I nært samspill med meg som EQ-terapeut vil du få hjelp og støtte til å kjenne etter hvordan akkurat disse følelsene gir seg til uttrykk i kroppen din. Du inviteres inn til å se og oppleve hvordan relasjonen du har til deg selv og andre i dag, kan henge sammen med slike barndomsopplevelser. Sammen går vi inn i følelsene og du får mulighet til å leve ut disse."

Det er viktig å huske på at ingen følelser er feil, det er du som eier dine følelser. Det kan være følelser du har fortrengt, men som likevel har murret i underbevisstheten, og som kommer til overflaten i terapien.

Hva er egentlig EQ?

"EQ står for emosjonell intelligens. EQ viser til menneskers evne til å oppfatte, bruke, forstå og håndtere følelser på en god måte, for seg selv og andre. Ordet relasjonskompetanse er også et dekkende ord for denne evnen til å stå sterkt i relasjon til seg selv og andre. 

Med dette som bakteppe har Herdis Palsdottir, som har hovedfag i spesialpedagogikk fra UiO og familieterapeut fra Kempler Instituttet i Danmark, utviklet EQ-terapi. Denne terapiformen og denne måten å møte andre mennesker på gjør det mulig for mennesker å forstå seg selv bedre, utvikle sin emosjonelle intelligens og med det oppleve økt egenkjærlighet."

En del av teksten på denne nettsiden er inspirert av, eller hentet direkte fra EQ Institute sine hjemmesider, eqi,no der jeg har min utdannelse fra. Der det er direkte sitat står teksten i anførselstegn.  

IMG_20221020_110631_edit_21477010659743.jpg

Jeg heter Victoria Scheel Haarstad, er EQ-terapeut MNEQ og er klar til å bistå deg i din prosess.

 

 

Les mer om meg og min historie under fanen Om meg.

Kontaktopplysninger

Adresse:

Bærum EQ-terapi, Sjøholmen

Sandviksveien 130 A,

1365 Blommenholm

Mobil: 924 8 24 24

Mail: eqterapi@gmail.com

www.baerumeqterapi.no

www.sjoholmen.com

Behandlinger

Jeg tilbyr individuell terapi fysisk på fantastisk vakre Sjøholmen, og online

Fysisk hver mandag og torsdag på Sjøholmen, ved Sandvika. Online er jeg fleksibel på dag og tid, ta kontakt så finner vi en tid som passer.

bottom of page