Drømmer du om indre ro, frihet og mer overskudd og glede i livet ditt?
 

  • Men sliter med stress og indre uro, eller prestasjonsangst, og opplever at du ikke helt strekker til i hverdagen?
 
  • Kanskje har du "bagasje" du ikke orker å se på alene? ​

Dersom du er motivert for en positiv endring er det å bygge en god og slitesterk relasjonen til deg selv et godt sted å starte, og du kan starte allerede nå - med å slutte å ta deg sammen, og heller begynne å ta deg selv på alvor! Lytte til hva kroppen og følelsene dine har å fortelle deg, og ta valg ut fra hva som kjennes riktig for deg. Jeg bistår deg gjerne i din prosess.

 

Jeg er utdannet pedagog og EQ-terapeut og har over 20 års erfaring med å arbeide med mennesker. Jeg er opptatt å skape en trygg og god atmosfære der du kan våge å møte og anerkjenne de undertrykte følelsene dine. Hos meg trenger du ikke å holde noe tilbake, du er velkommen med hele ditt følelsesregister!

EQ-terapi

EQ-terapi er utviklet med et mål om å hjelpe deg, som ikke har det så godt med deg selv, til å bearbeide såre og vanskelige erfaringer fra bandoms- og ungdomstiden, eller i ditt voksne liv. Erfaringsmessig kan slike ubearbeidede vonde opplevelser og traumer ta mye plass og prege ditt eget selvbilde og indre liv. Gjennom å bearbeide disse erfaringene blir det større plass til å leve i nuet, og du vil kunne oppleve mer indre ro, overskudd og glede i hverdagen. 

 

I EQ-terapien jobber vi med å øke selvfølelsen og egenkjærligheten din. Gjennom at du tillater deg å kjenne på og annerkjenner alle følelser - og deg selv for den du er. Det er viktig å huske på at ingen følelser er feil, det er du som eier dine følelser. Det kan være følelser du har fortrengt, men som likevel har murret i underbevisstheten, og som kommer til overflaten i terapien.

Denne terapiformen går til kjernen av hvilke tanker du har om deg selv og er svært effektiv for å bygge din selvfølelse slik at du får tilgang til egenkjærligheten og står stødigere i deg selv. Gjennom å bygge en sund og god relasjon til deg selv vil dette også påvirke din relasjon til andre på en positiv måte.

Les mer om EQ-terapi under punktet individuell terapi i hovedmenyen.

Hva er egentlig EQ?

"EQ står for emosjonell intelligens. EQ viser til menneskers evne til å oppfatte, bruke, forstå og håndtere følelser på en god måte, for seg selv og andre. Ordet relasjonskompetanse er også et dekkende ord for denne evnen til å stå sterkt i relasjon til seg selv og andre. 

Med dette som bakteppe har Herdis Palsdottir, som har hovedfag i spesialpedagogikk fra UiO og familieterapeut fra Kempler Instituttet i Danmark, utviklet EQ-terapi. Denne terapiformen og denne måten å møte andre mennesker på gjør det mulig for mennesker å forstå seg selv bedre, utvikle sin emosjonelle intelligens og med det oppleve økt egenkjærlighet."

En stor del av teksten på denne nettsiden er inspirert av, eller hentet direkte fra EQ Institute sine hjemmesider, eqi,no der jeg har min utdannelse fra. Der det er direkte sitat står teksten i anførselstegn.  

IMG_20221020_110631_edit_21477010659743.jpg

Jeg heter Victoria Scheel Haarstad, er EQ-terapeut MNEQ og er klar til å bistå deg i din prosess. Les mer om meg og min historie under fanen Om meg.

Kontaktopplysninger

Adresse:

Bærum EQ-terapi, Sjøholmen

Sandviksveien 130 A,

1365 Blommenholm

Mobil: 924 8 24 24

Mail: eqterapi@gmail.com

www.baerumeqterapi.no

www.sjoholmen.com

Behandlinger

Jeg tilbyr individuell terapi fysisk på fantastisk vakre Sjøholmen, og online

Fysisk hver mandag og torsdag på Sjøholmen, ved Sandvika. Online er jeg fleksibel på dag og tid, ta kontakt så finner vi en tid som passer.